Ngân hàng TMCP Quốc Dân – NCB được thành lập từ năm 1995 theo Giấy phép số 00057/NH–CP ngày 18/09/1995 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dưới tên gọi Ngân hàng Sông Kiên. Sau đó, từ một ngân hàng nông thôn, NCB đã chuyển đổi quy mô thành ngân hàng đô thị, đổi tên thành Ngân hàng TMCP Nam Việt– Navibank. Đến năm 2014, NCB chính thức được đổi tên thành NH TMCP Quốc Dân – NCB. Trải qua 22 năm hoạt động, NCB đã từng bước khẳng định được vị thế thương hiệu trên thị trường tài chính – tiền tệ Việt Nam.

106 việc làm đã được tìm thấy

NCB - Ngân hàng TMCP Quốc Dân

NCB thông báo tuyển dụng Cộng tác viên Quản lý chất lượng Dịch vụ nội...

2 years ago Hà Nội Cộng tác viên ₫-- trên tháng
NHIỆM VỤ CHÍNH: Thực hiện đo lường SLAs của các đơn vị đình kỳ hàng tháng; Tham gia xây dựng, kiểm soát tuân thủ và cải tiến Cam kết chất lượng Hỗ trợ các Đơn vị xây dựng, điều c...
NCB - Ngân hàng TMCP Quốc Dân

NCB thông báo tuyển dụng Trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng Doanh nghiệ...

2 years ago Toàn Quốc Full-time ₫-- trên tháng
ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương. NHIỆM VỤ CHÍNH: Lập kế hoạch, khai thác và quản lý khách hàng Doanh nghiệp theo khu vực, địa bàn và phân khúc khách hàng;...
NCB - Ngân hàng TMCP Quốc Dân

NCB thông báo tuyển dụng Giao Dịch Viên - KV Phía Nam

2 years ago Toàn Quốc Full-time ₫-- trên tháng
ĐỊA ĐIỂM: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tiền Giang, Phú Quốc, Kiên Giang, Long An, Vĩnh Long. NHIỆM VỤ CHÍNH: Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch liên quan đến dịch vụ khách hàng; Chịu...
NCB - Ngân hàng TMCP Quốc Dân

NCB thông báo tuyển dụng Nhân viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân tại Hồ C...

2 years ago Hồ Chí Minh City Full-time ₫-- trên tháng
Nhiệm vụ chính Tìm kiếm, phát triển mạng lưới khách hàng phù hợp với sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng để hoàn thành chỉ tiêu được giao; Chịu trách nhiệm giới thiệu và tư vấn cho khá...
NCB - Ngân hàng TMCP Quốc Dân

NCB thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân tại Hồ...

2 years ago Hồ Chí Minh City Full-time ₫-- trên tháng
Mô tả công việc Tìm kiếm, phát triển mạng lưới khách hàng phù hợp với sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng để hoàn thành chỉ tiêu được giao; Chịu trách nhiệm giới thiệu và tư vấn cho kh...
NCB - Ngân hàng TMCP Quốc Dân

NCB thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân toàn h...

2 years ago Toàn Quốc Full-time ₫-- trên tháng
ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG: Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bạc Liêu, Cần Thơ, Đồng Tháp Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long Mô tả công việc Tìm kiếm, p...
NCB - Ngân hàng TMCP Quốc Dân

NCB thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp t...

2 years ago Toàn Quốc Full-time ₫-- trên tháng
ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG: Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, Kiên Giang, Phú Quốc, Tiền Giang, Vĩnh Long Mô tả công việc Tổ chức triển khai bán hàng v...
NCB - Ngân hàng TMCP Quốc Dân

NCB thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Vận hành Tác nghiệp tín...

2 years ago Hà Nội Full-time ₫-- trên tháng
NHIỆM VỤ CHÍNH Chịu trách nhiệm kiểm soát sau về nghiệp vụ quản lý tín dụng và hồ sơ xử lý của các đơn vị; Tiếp nhận và xử lý thông tin nội bộ và giải đáp các vướng mắc trong quá...
NCB - Ngân hàng TMCP Quốc Dân

NCB thông báo tuyển dụng Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng tại Hà Nội

2 years ago Hà Nội Full-time ₫-- trên tháng
Nhiệm vụ chính Tiếp nhận và quản lý các hồ sơ tín dụng đã được phê duyệt; Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ hồ sơ tín dụng theo quy định ngân hàng;  Soạn thảo các hợp đồng tín dụng, h...
NCB - Ngân hàng TMCP Quốc Dân

NCB thông báo tuyển dụng Chuyên viên chính/cao cấp Tuyển dụng - Khối Q...

2 years ago Hồ Chí Minh City Full-time ₫-- trên tháng
NHIỆM VỤ CHÍNH: A. Thực hiện công tác tuyển dụng: 80% Thực hiện công tác tuyển dụng đối với các Đơn vị được giao phụ trách, đảm bảo theo yêu cầu thực tế và định biên; Chủ động tìm...
NCB - Ngân hàng TMCP Quốc Dân

NCB thông báo tuyển dụng Chuyên viên Kiểm soát và hỗ trợ tín dụng - Kh...

2 years ago Hà Nội Full-time ₫-- trên tháng
NHIỆM VỤ CHÍNH: Xây dựng chính sách, soạn thảo văn bản nghiệp vụ trong vận hành TNTD; Cải tiến quy trình và góp ý kiến về quy trình TNTD theo sản phẩm/chính sách HO dự thảo, ban h...
NCB - Ngân hàng TMCP Quốc Dân

NCB thông báo tuyển dụng Trưởng phòng Vận hành Giao dịch Nguồn vốn tại...

2 years ago Hà Nội Full-time ₫-- trên tháng
Nhiệm vụ chính Xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch các hoạt động nghiệp vụ vận hành giao dịch nguồn vốn; Kiểm tra, kiểm soát và phê duyệt các giao dịch vận hành nguồn vốn, kin...
NCB - Ngân hàng TMCP Quốc Dân

NCB thông báo tuyển dụng AMC - Trưởng phòng Hành chính Nhân sự tại Hà...

2 years ago Hà Nội Full-time ₫-- trên tháng
Nhiệm vụ chính Quản lý (xây dựng, mua sắm, bảo trì, thanh lý..” tài sản về mặt hiện vật của Công ty bao gồm trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật, phương tiện vận tải,...
NCB - Ngân hàng TMCP Quốc Dân

NCB thông báo tuyển dụng Chuyên viên Đầu tư - Phòng Đầu tư - Khối Quản...

2 years ago Hà Nội Full-time ₫-- trên tháng
Nhiệm vụ chính Tìm kiếm, nghiên cứu và đánh giá các cơ hội đầu tư; theo dõi và tư vấn cho cấp trên về quản trị danh mục đầu tư, quản lý và theo dõi sau đầu tư; Thu thập thông tin,...
NCB - Ngân hàng TMCP Quốc Dân

NCB thông báo tuyển dụng Chuyên viên Truyền thông Marketing tại Hà Nội

2 years ago Hà Nội Full-time ₫-- trên tháng
Nhiệm vụ chính Tổ chức triển khai, phối hợp và kiểm soát việc thực hiện các công việc PR theo các chương trình cụ thể sau khi đã được phê duyệt. Viết thông cáo báo chí, bài PR, bà...
NCB - Ngân hàng TMCP Quốc Dân

NCB thông báo tuyển dụng 08 Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp tại Ph...

2 years ago Hồ Chí Minh City Full-time ₫-- trên tháng
Mô tả công việc Tổ chức triển khai bán hàng và quản lý danh mục KHDN Lập kế hoạch bán hàng và khai thác khách hàng theo khu vực, địa bàn và phân khúc khách hàng được giao; Triển k...